Skracovače URL odkazov – v čom vám pomôžu

Skracovače URL odkazov. Ako funguje skracovač adries URL pre odkazy?

Skracovače URL odkazov, známe aj ako URL skratka alebo skracovač odkazov, je nástroj, ktorý sa používa na skrátenie dlhých URL adries, aby boli kratšie a ľahšie zdieľateľné. Skracovače adries URL pracujú na základe zobrazenia dlhej URL adresy na kratšiu alternatívu, ktorá zvyčajne obsahuje len niekoľko znakov.

Tu je zhrnutie toho, ako väčšina skracovačov adries URL funguje:

 1. Získať dlhú URL adresu: Používateľ vloží dlhú URL adresu, ktorú chce skrátiť, do webového rozhrania skracovača.
 2. Generovanie krátkeho odkazu: Skracovač adries URL vygeneruje jedinečný krátky kód, ktorý bude slúžiť ako skrátená verzia URL adresy.
 3. Uloženie mapovania: Skracovač adries URL uloží mapovanie medzi krátkym kódom a pôvodnou URL adresou do svojej databázy alebo úložiska.
 4. Odkazovanie na skrátenú adresu: Skracovač vráti krátky kód, ktorý môže používateľ zdieľať s ostatnými. Tento krátky kód bude slúžiť ako odkaz na pôvodnú dlhú URL adresu.
 5. Spracovanie skráteného odkazu: Keď používateľ klikne na skrátený odkaz, prehliadač alebo skracovač adries URL automaticky prepošle požiadavku na server skracovača.
 6. Presmerovanie na pôvodnú adresu: Server skracovača získa krátky kód zo zaslanej URL a pomocou mapovania vo svojej databáze nájde pôvodnú dlhú URL adresu. Následne server presmeruje používateľa na túto pôvodnú adresu, čím umožňuje prístup k cieľovej webovej stránke.

Týmto spôsobom skracovač adries URL umožňuje zdieľať kompaktné odkazy, ktoré môžu byť pohodlnejšie pre používateľov na zdieľanie v sociálnych médiách, e-mailoch alebo iných miestach, kde je obmedzený priestor pre text. Navyše, mnohé skracovače adries URL poskytujú štatistiky o kliknutiach, takže používatelia môžu sledovať počet odkazov, ktoré získali.

Dôvody používania skracovača URL SEO


Skracovače URL sa často používajú z viacerých dôvodov spojených so SEO (Search Engine Optimization). Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť použitie skracovača URL pre vaše webové stránky:

 1. Estetika: Skracovanie dlhých a komplikovaných URL adries môže pomôcť zlepšiť estetiku a čitateľnosť vašich odkazov. Krátke a zrozumiteľné URL adresy sú atraktívnejšie pre užívateľov a môžu viesť k vyššej pravdepodobnosti, že na ne kliknú.
 2. Zdieľanie na sociálnych sieťach: Na sociálnych sieťach, ako je Twitter, je obmedzenie na počet znakov, ktoré môžete použiť v príspevku. Použitie skracovača URL vám umožní získať viac miesta pre ďalší obsah, keď budete zdieľať odkaz na svoje webové stránky.
 3. Sledovanie a analýza: Skracovače URL často poskytujú možnosti sledovania a analýzy, ktoré vám umožňujú monitorovať a zhodnocovať výkon vašich odkazov. Môžete vidieť, koľko ľudí kliklo na odkaz, z ktorých zdrojov a aké akcie vykonali na vašej webovej stránke. Tieto informácie môžu byť veľmi užitočné pri hodnotení efektivity vašich SEO a marketingových kampaní.
 4. Jednoduchá aktualizácia: Ak sa zmení URL adresa vášho obsahu, napríklad pri aktualizácii článku na blogu, skracovač URL vám umožňuje jednoducho aktualizovať odkaz na rôznych miestach, kde ste ho zdieľali. Nemusíte hľadať všetky miesta, kde sa odkaz nachádza, ale len aktualizovať cieľovú URL v skracovači.
 5. Odkazy s kľúčovými slovami: Skracovače URL často umožňujú pridávať vlastné kľúčové slová alebo názvy do skrátených odkazov. To vám umožňuje vložiť dôležité kľúčové slová do URL adresy a zlepšiť tak SEO pre danú stránku.

Je dôležité mať na pamäti, že pri používaní skracovača URL by ste mali dodržiavať najlepšie postupy SEO. Uistite sa, že skracovač URL je spoľahlivý, bezpečný

Tipy na používanie skracovača URL a SEO

Používanie skracovača URL môže byť užitočné v rôznych situáciách, ako napríklad zdieľanie dlhých odkazov na sociálnych médiách, prostredníctvom e-mailových kampaní alebo v iných online kanáloch. Tu je niekoľko tipov na používanie skracovača URL a zároveň optimalizovanie pre SEO:

 1. Vyberte spoľahlivý a dôveryhodný skracovač URL: Existuje niekoľko populárnych nástrojov na skracovanie URL, ako napríklad O-trim, Bitly, TinyURL alebo Goo.gl (Google URL Shortener). Vyberte si spoľahlivú službu, ktorá ponúka štatistiky kliknutí a rôzne možnosti správy odkazov.
 2. Zachovajte kľúčové slová v pôvodnom URL: Pri skracovaní URL je dôležité zachovať kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre cieľovú stránku. Napríklad, ak skracujete URL na blogový článok o SEO tipoch, mali by ste sa snažiť zachovať slovo “SEO” vo vytvorenej skratke.
 3. Skontrolujte, či skratka URL nie je spam: Niektoré skracovače URL môžu byť používané na šírenie spamu alebo škodlivých odkazov. Uistite sa, že skracovač URL, ktorý používate, je bezpečný a nemá negatívny vplyv na SEO.
 4. Vytvorte zrozumiteľnú a pútavú skratku URL: Ak je to možné, vytvorte skratku URL, ktorá je zrozumiteľná a pútavá pre používateľov. Skratka by mala byť krátka, jednoduchá a ľahko zapamätateľná.
 5. Analyzujte štatistiky kliknutí: Väčšina skracovačov URL ponúka štatistiky kliknutí, ktoré vám umožňujú sledovať, koľko ľudí kliklo na skratku URL. Analyzujte tieto štatistiky, aby ste získali informácie o účinnosti vašich skracovaných URL.
 6. Pripájajte kampaňové parametre: Ak používate skracovač URL v rámci e-mailovej kampane alebo marketingovej akcie, zvážte pripojenie kampaňových parametrov. Tieto parametre umožňujú sledovať, odkiaľ prichádzajú návštevníci a ktoré zdroje prinášajú najviac konverzií.

Výhody skracovača URL v marketingovej kampani


Skracovač URL, často označovaný ako URL skratka alebo URL skracovač, je nástroj, ktorý transformuje dlhý URL odkaz na kratší, kompaktný formát. Použitie skracovača URL v marketingovej kampani môže priniesť niekoľko výhod:

 1. Kratší a estetickejší odkazy: Skracovač URL vám umožňuje zmenšiť dlhé a zložité URL adresy na jednoduché a ľahko zapamätateľné odkazy. Tým vytvárate estetickejšie odkazy, ktoré vyzerajú profesionálne a pôsobia dôveryhodnejšie.
 2. Zvýšenie prehľadnosti: Krátke URL odkazy sú prehľadnejšie a menej rušivé pre používateľov. V marketingovej kampani môžete použiť skracovač URL na zlepšenie prehľadnosti a atraktívnosti reklamných materiálov, ako sú brožúry, plagáty alebo televízne reklamy.
 3. Zlepšenie zdieľateľnosti: Krátke URL odkazy sú ľahšie zdieľateľné na sociálnych médiách, v e-mailoch, správach a iných online kanáloch komunikácie. Použitie skracovača URL vám umožňuje šetriť miesto a skrátiť dĺžku odkazov, čo uľahčuje zdieľanie a zvyšuje pravdepodobnosť, že používatelia kliknú na váš odkaz.
 4. Monitorovanie a analýza: Niektoré skracovače URL poskytujú analytické funkcie, ktoré vám umožňujú sledovať a merať úspech vašej marketingovej kampane. Môžete získavať informácie o počte kliknutí, zdrojoch návštevnosti, demografických údajoch a ďalších štatistikách, čo vám pomáha porozumieť správaniu vašej cieľovej skupiny a optimalizovať svoje marketingové aktivity.
 5. A/B testovanie: Skracovače URL môžete využiť pri A/B testovaní, čo je metóda porovnávania dvoch variant reklamného obsahu s cieľom zistiť, ktorý variant dosahuje lepšie výsledky. Skracovač URL vám umožňuje jednoduché nasadenie rôznych odkazov a následné porovnanie výkonu týchto variantov.

Na čo slúžia skracovače odkazov a ako a kde ich využiť

Skracovače odkazov sú nástroje, ktoré slúžia na zmenšenie dlhých URL adries. Tu je desať bodov, ktoré vysvetľujú, na čo skracovače odkazov slúžia a ako a kde ich využiť:

 1. Skrátenie dlhých URL: Hlavnou funkciou skracovačov odkazov je skrátenie dlhých URL adries. To je užitočné, keď chcete zdieľať odkaz, ale nechcete, aby zaberával veľa miesta alebo bol vizuálne rušivý.
 2. Zlepšenie prehľadnosti: Skracovače odkazov môžu zlepšiť prehľadnosť a čitateľnosť odkazov. Namiesto dlhých a neprehľadných adries môžete použiť krátke a zrozumiteľné odkazy, ktoré ľahšie pochopia a zapamätajú si ich ľudia.
 3. Sledovanie kliknutí: Niektoré skracovače odkazov ponúkajú analytické nástroje, ktoré umožňujú sledovať počet kliknutí na skrátený odkaz. Tieto údaje môžu byť užitočné na meranie úspechu kampaní, sledovanie návštevnosti alebo zhodnotenie efektívnosti odkazov.
 4. Sociálne siete a zdieľanie: Skracovače odkazov sa často používajú na sociálnych sieťach, kde obmedzenie počtu znakov môže byť obmedzujúce. Krátky odkaz umožňuje jednoduché a rýchle zdieľanie obsahu bez prekročenia obmedzenia znakov.
 5. Vytváranie zrozumiteľných odkazov: Môžete využiť skracovač odkazov na vytvorenie zrozumiteľných odkazov s prispôsobenými aliasmi. Namiesto náhodných kombinácií čísel a písmen môžete mať krátke a významové aliasy, ktoré ľahko zapamätáte.
 6. Marketingové kampane: Pri vytváraní online marketingových kampaní môžete použiť skracovače odkazov na zabezpečenie sledovateľnosti a analýzy výkonu rôznych odkazov v rámci kampane.
 7. Emailové marketingové kampane: Skracovače odkazov sa často používajú v emailových marketingových kampaniach na zlepšenie prehľadnosti a sledovanie úspešnosti kampane prostredníctvom analýzy kliknutí.

O-Trim skracovač Viac o ňom nájdete TU.

Na veľkosti záleží!
JE TO VIAC AKO LEN ODKAZ NA VÁŠ PRÍSPEVOK!

O-Trim je vlastný skracovač adries URL vytvorený spoločnosťou ONPASSIVE. Umožňuje jednoduché odosielanie, zdieľanie, vysielanie a zverejňovanie adresy URL na sociálnych sieťach a iných platformách. Nástroj je obohatený o jedinečnú schopnosť skrátiť odkaz URL danej webovej lokality.

Sledovanie registrovaných používateľov vašich minulých odkazov, ktoré zobrazuje geolokáciu používateľa, t. j. IP adresu, krajinu, mesto atď., umožňuje registrovaným používateľom pochopiť, koľko používateľov na celom svete kliká na vaše skrátené odkazy URL.

Registrovaní používatelia môžu kliknúť na tlačidlo upraviť a nahradiť adresu URL novou adresou URL pre jednu skrátenú adresu URL.

Môžete si vytvoriť ľubovolný počet skrátených URL odkazov.

Video – jednoduchá registrácia do Onpassive ecosystému

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi. Pridajte komentár 🙂 Pridaním sa do Newslettera získate novinky ihneď. Aby ste mali článok poruke a nemuseli ho znova hľadať, pridajte si ho do záložiek vo vašom počítači.

Ďakujem za zdieľanie ❤️

Pridaj komentár / Recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Loading...