LISoM s.r.o.

  • Dizajn na mieru
  • Návrh roloženia web stránky
  • Responzívny dizajn pre mobil

Spoločnosť LISoM s.r.o. vznikla v roku 2006. V priebehu rokov sme sa venovali rôznym podnikateľským aktivitám.

Teraz je našou prioritou koučing a poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia najmä malých a stredných firiem.

Taktiež prenajímame nehnuteľnosti, ktoré sú v našom vlastníctve.

Základnými hodnotami LISoM, s.r.o. sú najmä ľudský prístup ku všetkým partnerom, budovanie dlhodobých vzťahov a flexibilita pri zmenách. Stotožňujeme sa s myšlienkou, že skutočná realita je „žiť tu a teraz“, čo pre nás znamená, že naša cesta je naším cieľom.