Stavoinvesta DS

  • Dizajn na mieru
  • Návrh roloženia web stránky
  • Responzívny dizajn pre mobil
  • Špeciálna mapa s výberom projektu a formulárom

STAVOINVESTA DS spol. s r. o Dunajská Streda pod týmto menom pôsobí od 01.04.1998. Do tohto termínu tvorila aktívnu zložku Stavoinvesty Bratislava s. r. o.. Stavoinvesta Bratislava s. r. o. s piatimi odštepnými závodmi začala svoju činnosť dňom 01.05.1994 v zmysle privatizácie rozpočtovej organizácie Stavoinvesta – inžinierska organizácia Bratislava, schválenej Uznesením vlády SR č.141 zo dňa 16.02.1994 s tým, že ako právnická osoba prevzala práva a povinnosti bývalej rozpočtovej organizácie.