Škôlka pramienok

  • Redizajn na mieru
  • Návrh roloženia web stránky
  • Responzívny dizajn pre mobil
  • Formulár na emaily
  • Čistenie web stránky od malware

Sme súkromná materská škola, ktorá funguje od školského roku 2013/2014. Naša materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení. Poskytujeme milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od 3 rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky.Založenie materskej školy je výsledkom osobnej iniciatívy rodičov, ktorí si okrem kvalitného vzdelávania želajú svoje deti vychovávať v slobode tak, aby z nich vyrástli vyrovnané a harmonické osobnosti.