ohybajmamamko.sk

  • Odstránenie SSL pluginu a prepísanie databázy http:// na https://
  • Prečistenie databáz
  • Zmazanie nepotrebných pluginov a kompletné aktualizovanie web stránky
  • Oprava chýb pri zmene na najnovšiu PHP verziu
  • Doinštalovanie zabezpečenia ochrany antivírus aj antimalwer zabezpečenie prihlasovania
  • Zmazanie FTP od zbytočností

O KONFERENCII

SPÁJAME POHĽAD RODIČOV A UČITEĽOV NA VÝCHOVU DETÍ.

V projektoch občianskeho združenia ASROW, o. z., sa usilujeme hľadať a nachádzať jednotu vo výchove doma a v škole. Preto sa konferenciou OHÝBAJ MA, MAMKO… chceme venovať témam, ktoré pomôžu rodičom i učiteľom nachádzať vzájomné porozumenie a jednotný pohľad v otázkach výchovy a vzdelávania detí.

Zaregistrujte sa a vytvorte si účet ZADARMO do Onpassive ekosystému už dnes

ONPASSIVE, globálny poskytovateľ obchodných služieb, ktorý vytvára plne automatizované produkty SaaS (System as a Service – Systém ako služba) pomocou najnovších softvérových technológií AI.

Pozrite si krátke video, ako jednoducho spravíte registráciu do Onpassive Ekosystému. Po registrácií môžete využívať všetky bezplatné služby a zakúpiť si platené. POZOR. Pri registrácií treba splniť všetky povinné body - heslo musí obsahovať veľké aj malé písmená a iba povolené znaky ako aj minimálnu a maximálnu dĺžku Viď foto. Musia sa vám vyfarbiť pod heslom všetky čiarky. Pozor na minimum a maximum znakov. Je to z dôvodu bezpečnosti.

Zaregistrovať sa
Registracia-do-onpassive-ecosystem-navod-1

Začnite okamžite využívať bezplatné produkty ako O-Mail, O-Trim aj O-Net. Postupne pribudnú aj platené produkty. Je len na vás, či sa pre niektoré rozhodnete. No máte sa na čo tešiť!

Spúšťa sa nosný produkt O-Connect. Webinár v skúšobnej dobe do 500 ľudí a do 90 minút. Môžete si ho vyskúšať 14 dní zadarmo a následne, (po spustení platenej verzie) pokiaľ vám bude vyhovovať zakúpiť si ho. Ako na to, čo to všetko obnáša, rôzne rady a manuály vám dáme k dispozícií tu priamo na web stránke. Viac o O-Connect v článku. Samozrejme vám budeme nápomocný.

Viac o O-Connect