ohybajmamamko.sk

  • Odstránenie SSL pluginu a prepísanie databázy http:// na https://
  • Prečistenie databáz
  • Zmazanie nepotrebných pluginov a kompletné aktualizovanie web stránky
  • Oprava chýb pri zmene na najnovšiu PHP verziu
  • Doinštalovanie zabezpečenia ochrany antivírus aj antimalwer zabezpečenie prihlasovania
  • Zmazanie FTP od zbytočností

O KONFERENCII

SPÁJAME POHĽAD RODIČOV A UČITEĽOV NA VÝCHOVU DETÍ.

V projektoch občianskeho združenia ASROW, o. z., sa usilujeme hľadať a nachádzať jednotu vo výchove doma a v škole. Preto sa konferenciou OHÝBAJ MA, MAMKO… chceme venovať témam, ktoré pomôžu rodičom i učiteľom nachádzať vzájomné porozumenie a jednotný pohľad v otázkach výchovy a vzdelávania detí.