Branislav Dord .com

  • Dizajn na mieru
  • Návrh roloženia web stránky
  • Responzívny dizajn pre mobil
  • Integrovaný Newsletter, automatizovaný
  • Blog
  • Listovací katalóg produktov
  • Kalendár online rezervácií – Zoom, Google meet…
  • Integrácia Facebook stránky

Moja osobná web stránka